Ultrazvuk

Ultrazvuk

Ultrazvuk abdomena je jedna od osnovnih i nezaobilaznih dijagnostičkih metoda u savremenoj medicini koja pruža dragocene informacije o stanju unutrašnjih organa stomaka: žučne kese i žučnih puteva, gušterače, slezine, bubrega, nadbubrežnih žlezda, mokraćne bešike, prostate i krvnih sudova stomaka.

Da bi se ultrazvučni pregled abdomena (stomaka) obavio neophodna je prethodna priprema koja podrazumeva gladovanje 5-6 sati pre pregleda uz unos obične vode i to najmanje 2-3 čaše vode 90 minuta pre pregleda (da bi tečnost bila prisutna u mokraćnoj bešici). Naravno, vodu ne treba prazniti iz mokraćne bešike pre pregleda. Za ostale ultrazvučne i kolor Doppler preglede krvnih sudova nije potrebna prethodna priprema

Ovaj pregled se radi kod:

bolova u trbuhu
promena i oboljenja na jetri
upala i promena na žučnoj kesi i bubrezima
smetnji pri mokrenju i pojave krvi u mokraći
nekih zaraznih oboljenja
svih drugih stanja prema proceni lekara