Psihijatrija

Radikalne društvene i ekonomske promjene u poslednjih 20 godina, generisale su brojne psihosocijalne stresove i druge uzroke za sve veću učestalost mentalnih poremećaja. Tako, visoko je porasla incidenca za sledeće kategorije mentalnih poremećaja:

• mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci
• depresivni poremećaji u vidu depresivnih epizoda i perzistentnih depresivnih poremećaja (distimija)
• neurotski i sa stresom povezani poremećaji, a posebno anksiozni poremećaji
• poremećaji ishrane pogotovo anoreksije i
• poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih.

Brinite o Vašem psihičkom zdravlju, obavite pregled u Domu zdravlja DCM.