Dom Zdravlja DCM

Specijalistički pregledi – cenovnik

Usluga:Cena (RSD):
Specijalistički pregled 12000
Specijalistički pregled 22500
Specijalistički pregled 33000
Specijalistički pregled 4 4000
Specijalisticki pregled gastroenterologa sa ultrazvukom4000
Psihoterapija3000
Specijalistički kardiološki pregled - dr Miodrag Miladinović
Obuhvata: pregled medicinske dokumentacije o dosadašnjem lečenju, klinički pregled (oskulatacija, palpacija), tumačenje ekg-a i orjentacioni ultrazvuk srca koji pruža najvažnije informacije
5000
Specijalisticki pregled onkologa sa ultrazvukom4000
Specijalisticki pregled urologa sa ultrazvukom3000
Specijalisticki pregled ginekologa sa ultrazvukom5000
Specijalisticki pregled kardiologa sa kolor doplerom5000
Ergo test4000
Holter ekg5000
Pregled sa kolor doplerom vaskularni hir.5900
Ispiranje jednog uha2500
Ispiranje oba uha3000
PAPA TEST2500
Kolposkopija2500
Kolposkopija sa papa testom5000
Gastroskopija 7000
Kolonoskopija12000
Rektoskopija6000
Rektosigmoendoskopija6000
Anestezija5000
Spirometrija1000
Specijalisticki pregled pedijatra2000
Kontrolni pregled pedijatra1200
PREC500
Eho pregled radiologa3000
Psihoterapija3000
Previjanje1500
Ciljani ocni pregled3000
Specijalistički pregled neurohirurga - prof.dr Ivan Stefanović7000
Specijalistički pregled neurohirga - dr Ivan Cvetković5000
Specijalistički pregled - dr Dragan Dimić sa uz6000
Specijalistički pregled - prof.dr Miško Zivić orl4000
Ultrazvucni pregled3000
Kolor dopler abdomena - Aorte3400
Kolor dopler vrata3400
Kolor dopler arterija nogu3400
Kolor dopler vena nogu3400
Kolor dopler arterija ruku3400
Kolor dopler vena ruku3400
Kolor dopler srca3000
Ginekoloski kolor dopler4000
4D eho5000
Pregled da kolor doplerom5900
EEG4500
EEG u spavanju6000