Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mozga, kičmene moždine, perifernog nervnog sistema i mišića. Potrebno je razlikovati neurologiju od psihijatrije, koja se isključivo bavi dijagnostikom i lečenjem duševnih oboljenja, dok se neurologija bavi svim ostalim bolestima nervnog sistema.

Neurologija je grana medicine koja se prevashodno bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, tj. mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića.

U okviru službe neurologije Doma zdravlja DCM mogu se obaviti:

• Neurološki klinički pregled odraslih i dece u ordinaciji i na terenu
• Elektromioneurografija (EMNG)
• Elektroencefalografija (EEG)
• Ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova vrata i mozga
• Dopler UZ krvnih sudova vrata
• Transkranijalni dopler (TCD)

KADA SE TREBA JAVITI NA PREGLED NEUROLOGU:

• Glavobolja
• Bolovi u predelu lica
• Vrtoglavica
• Nesvestica
• Gubici svesti
• Grčevi jednog ekstremiteta
• Grčevi jedne strane tela ili čitavog tela
• Poremećaji spavanja
• Akutno nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka
• Duple slike
• Poremećaji očnih kapaka
• Poremećaji govora
• Poremećaji gutanja
• Poremećaji mirisa
• Zujanje u ušima sa ili bez poremećaja sluha
• Slabost jedne ruke ili noge, slabost obe ruke ili noge, slabost jedne strane tela
• Otežani pokreti svih ekstremiteta
• Otežani pojedinačni pokreti
• Poremećaji hoda
• Osećaj nestabilnosti, zanošenja
• Iznenadni padovi bez gubitka svesti
• Postojanje nevoljnih pokreta bilo kog dela tela
• Zaboravnost, bilo prolazna bilo stalna
• Naglo nastali poremećaji orjentacije, pažnje, opažanja
• Pojava trnjenja, mravinjanja, pečenja, žarenja u obe noge ili obe ruke
• Pojava trnjenja jedne strane tela.
• Pojava bolova u mišićima, njihovog propadanja, ili poigravanja.
• Problemi sa mokrenjem ili stolicom, kod kojih su isključeni drugi uzroci.
• Preterana zamorljivost, bez drugog jasnog uzorka