MR žučnih puteva

MAGNETNA REZONANCA žučnih puteva

Magnetna rezonanca
žučnih puteva

Najprecizniji prikaz opstrukcije žučnih puteva i pankreasnog kanala. Drugi naziv za ovu vrstu pregleda je: MR PANKREATOGRAFIJA (MRCP).

Naše medicinsko osoblje Vam je uvek na usluzi, kako svojim stručnim savetima za pacijente, tako i za pratioce pacijenata. Budite uvereni da će opis dobijenih snimaka dati naši licencirani radiolozi, a pisani izveštaj ćete dobiti u kratkom vremenskom roku.