Interna medicina

Interna medicina je grana i specijlnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa. Dom zdravlja DCM poseduje VIVID 7 jedan od najsavremenijih ultrazvucnih kardio aparata Doktor interne medicine koji se naziva i ,,Internista” tokom osnovnih studija i specijalizacije obučava se na koji način da prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti od kojih obolevaju odrasle osobe. I ako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista leči čoveka kao celinu, a ne samo pojedinačne organe.

Iz oblasti interne medicine možemo pružiti sledeće usluge:

Specijalistički pregledi iz oblasti kardiologije

Kardiologija, dijagnoza i lečenje srca i krvnih sudova.

Specijalistički pregledi iz oblasti hematologije

Hematologija, dijagnoza i lečenje poremećaja krvi, poremećaja zgrušavanja krvi i malignim bolestima krvi. 

Specijalistički pregledi iz oblasti gastroenterologije

Gastroenterologija, dijagnoza i lečenje organa za varenje.

Specijalistički pregledi iz oblasti endokrinologije

Endokrinologija, dijagnoza i lečenje endokrinog sistema.

Specijalistički pregledi iz oblasti reumatologije

Reumatologija, dijagnoza i lečenje reumatskih bolesti.

Specijalistički pregledi iz oblasti pulmologije

Pulmologija, dijagnoza i lečenje pluća i organa za disanje.

EKG 12-kanalni
Nošenje holtera pritiska
Nošenje holtera EKG-a
Ultrazvuk srca (ehokardiografija)
KOLONOSKOPIJA
GASTROSKOPIJA
FRSS [fleksibilna rektosigmoidoskopija]
Spirometrija

Dijagnoza se u početku zasniva na anamnezi (medicinski intervju) i kliničakom pregledu. U toku razgovara lekar mora biti obučen da navede pacijenta da mu opiše tegobe. Nakon uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda može se postaviti diferencijalna dijagnoza, ili lista mogućih dijagnoza koja odgovaraju postojećim simptomima. Dalje ispitivanje ide ka laboratoriskoj diagnostici, metodama vizualizacije rentgen diagnostika, ultrazvuk, CT, NMR ili ukoliku je potrebno različite interventne procedure). Diagnoza se nekad postavlja tek nakon biopsije patološki izmenjenog tkiva i njegove histopatološke obrade.

Laboratorija
Hematologija
Pročitaj više
endoskopija
Endoskopija
Pročitaj više