Medicina rada

Preglede obavlja stručni tim lekara specijalista medicine rada, psihijatara, neurologa, kardiologa, internista, oftalmologa, ORL specijalista, rendgenologa i stručnih saradnika -psihologa i socijalnih radnika.

Iz oblasti medicine rada možemo pružiti sledeće usluge:

Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih

rad na visini, rad na mestima sa povećanim rizikom, vožnja viljuškara i dr.

Ocena medicine rada za radna mesta sa povećanim rizikom
Obavljanje lekarskih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti vozača određenih kategorija motornih vozila
Obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja
Obavljanje obuke vozača iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita iz prve pomoći
Obuka radnika za organizovanje i pružanje prve pomoći
Lekarska uverenja pre početka rada
Lekarska uverenja za hraniteljske i starateljske porodice
Psihološki pregled
Psihijatrijski pregled
Lekarska uverenja za izdavanje viza