Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi prevencijom bolesti i lečenjem dece od rođenja do adolescentnog doba. Sastoji se iz više subspecijalnosti, a najbolje stručnjake iz svake oblasti možete pronaći upravo u Domu zdravlja DCM.

Iz oblasti pedijatrije možemo pružiti sledeće usluge:

Specijalistički pregled pedijatra
Specijalistički pregled pedijatra sa spirometrijom
Spirometrija
Ultrazvučni pedijatrijski pregled
Rad sa diplomiranim defektologom
Rad sa logopedom
Dostupnost laboratorijske dijagnostike za decu čitavog dana

U Domu zdravlja DCM bavimo se preventivnom i opštom pedijatrijom. Odelljenje pedijatrije u Domu zdravlja DCM vodi Dr. Zdravko Mitić pedijatar. Takodje i savetovalište za bebe i u okviru lečenja aspiracija nosnog sekreta.

Preventivna pedijatrija je usmerena ka zdravoj deci:

Praćenje rasta i razvoja
Vakcinacija po kalendaru vakcinacije
Sistematski pregledi pri upisu u školu i vrtić
Ultrazvučni skrining kukova u prvoj godini života
Stalno i povremeno praćenje zdravstvenog stanja dece u vrtiću i školi
Kompletna dijagnostika (hematološke, biohemijske i mikrobiološke analize, rentgen, ultrazvuk)
Terapija

Opšta pedijatrija je usmerena ka bolesnoj deci:

Pregled pedijatra
Kompletna dijagnostika (hematološke, biohemijske i mikrobiološke analize, rentgen, ultrazvuk)
Terapija