MR krvnih sudova

MAGNETNA REZONANCA krvnih sudova

Magnetna rezonanca
krvnih sudova
Podrazumeva pregled medijastinalnih struktura i zidova grudnog koša, uz napomenu da se oštećenja plućnog parenhima ne mogu precizno evaluirati magnetnom rezonancom, nego drugim vrstama pregleda (RTG, CT).