Ortopedija

Ortopedija je danas pretežno hirurška grana, ali isto tako usko sarađuje i sa konzervativnim granama kao što su pedijatrija, neurologija, fizikalna medicina, sportska medicina, školska medicina i reumatologija.

Iz oblasti ortopedije možemo pružiti sledeće usluge:

Specijalistički ortopedski pregled
Specijalistički ultrazvučni pregled ortopeda
Kolagenske terapije
Diprofost terapije
Lečenje osteoporoze
Rešavanje problema uraslog nokta
Rešavanje problema škljocajućeg prsta-trigger finger
Intervencija skidanja lipoma
Intervencija skidanja ateroma
Previjanje svih postoperativnih rana i skidanje konaca

U Domu zdravlja DCM moguće je načiniti celokupnu obradu bolesti i povreda koštano zglobnog sistema.

Ortopedske preglede dece, odraslih i sportista:

– Klasično konzervativno lečenje bolesti i povreda.
– Invazivno ortopedsko lečenje:punkcije zglobova, intrartikularno davanje leka, blokade.
– Sudsko medicinska veštačenja, te druga stručna mišljenja iz područja ortopedije i traumatologije.
– Ortopedska pomagala.

Ortopedski pregledi kod odraslih podrazumevaju:

– Degenerativnih oštećenja zglobova-artroza.
– Bolesti i deformacije ruke i noge/rame, lakat, šaka, kuk, koleno, stopalo/
– Povrede lokomotornog aparata/kosti, ligamenti, tetive, mišići/
– Bolna stanja kostiju i zglobova.

Ortopedski pregledi kod dece podrazumevaju:

– Ortopedski pregled kod novorođenčadi.
– Pregled kukova i UZ kukova.
– Razvojne bolesti i deformiteti-ravna stopala, kriva kičma i druge bolesti i deformiteti.

Ortopedski pregled sportista:

– Povrede u sportu.
– Sindromi prenaprezanja.

Ortopedija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem, sprečavanjem i lečenjem bolesti sistema za kretanje. Naziv ortopedija potiče od grčke reči «orthos» što znači ravan, uspravan i reči «paidon» što znači dete!
Rana ortopedija podrazumevala je korekciju stanja najčešće kod dece kao što su skolioze, paralize, tuberkuloze kostiju, a potom i urođene deformitete kao što su iščašenje kukova i deformiteti stopala. Postepeno ortopedija uključuje prelome, te dislokaciju i traumu skeleta.
Desetinama godina ortopedija se svodila na lečenje preloma manipulacijom kostiju i zglobova, te apsolutnim mirovanjem. Prelomi kuka kao i mnogi drugi smatrani su neizlečivim i bili su ignorisani. Pacijent bi mirovao, dopuštajući prelomu da zaraste, a potom je morao prilagoditi način života novonastalim poteškoćama u hodanju, nemogućnošću saginjanja ili drugim poteškoćama koje su proistekle iz krivog srastanja.

Budućnost ortopedije je u rukama temeljnih naučnih disciplina, a pre svega u rukama molekularne biologije i to u smislu uzgajanja kulture hrskavičavih ćelija namenjenih za lečenje degenerativno izmenjene i istrošene hrskavice.Genska terapija u ortopediji više nije naučna fantastika već se primenjuje i u kliničkoj praksi, a pre svega za nasledne bolesti, a potom i za stečene, degenerativne bolesti kao i za lečenje osteoporoze i uopšteno za poboljšanje zarastanja kostiju i mekih tkiva.