Laboratorija

Laboratorija i mikrobiologija

Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene.

Iz oblasti laboratorisjke i mikrobiološke dijagnostike možemo pružiti sledeće usluge:

Analize krvi
Analize krvi i fecesa
Hormoni i tumorski markeri
Imunologija
Virusologija
Kompletna mikrobiologija: sve vrste briseva i kultura
Citogenetika
Genetika: DNK analiza - MaterniT Genome test, konsultacije

Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi, ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste, broja, odnosa i izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika, hematološki parametri) i druge, kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva.

Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija, infekcija, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. KKS uključuje broj eritrocita, leukocita i trombocita, eritrocitne konstante (MCV, MCH, MCHC, RDW), trombocitne konstante (MPV, PDW), diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti, limfociti), hemoglobin i hematokrit.

Pročitajte više o pregledima:
Laboratorija
Biohemija
Pročitaj više
Laboratorija
Tumor markeri
Pročitaj više
virusi
Virusi
Pročitaj više
Laboratorija
Hormoni
Pročitaj više
Laboratorija
Brisevi
Pročitaj više
Laboratorija
Određivanje alergena
Pročitaj više