MR karlice

MAGNETNA REZONANCA karlice

Magnetna rezonanca
karlice

Savremeni protokoli za snimanje organa karlice sa sekvencama koje koriste tanke preseke debljine 2-3 mm omogućavaju detaljan prikaz organa karlice i detekciju suptilnih oštećenja.

Pregled je moguće dizajnirati za precizan prikaz vaskularnih struktura (krvnih sudova) karlice – Arterijska i venska MR angiografija krvnih sudova karlice.

Pregledom karlice se istovremeno vrši evaluacija statusa regionalnih limfonodusa; kao i detekcija infiltrativnih lezija u pelvičnom skeletu u ranoj fazi.

MR pregledi se koriste za evaluaciju:

rektuma i rekto-sigmoidnog kolona (infiltrativne i tumefaktivne lezije, ’staging’ tumora, suptilne lezije analnog kanala (fisure, fistule), oštećenja perianalne regije, itd);
patoloških stanja vagine, uterusa i adneksa (inflamatorne lezije i neoplazije, urođene anomalije);
patoloških stanja prostate, semenih vezikula i mokraćne bešike (infiltrativne i tumefaktivne lezije, “staging” tumora)