Šta je neurohirurški pregled i šta se njime postiže? Ljudi se često pitaju kakva je razlika  između neurološkog i neurohirurškog pregleda. Kako god pokušali da proniknete i objasnite razliku  između ova dva skoro  ista pojma, …