Elektroencefalografija (EEG) Šta je elektroencefalografija (EEG)? Elektroencefalografija je grafički prikaz električne aktivnosti mozga, koja se registruje preko elektroda postavljenih na površinu glave. Snimanje je neinvazivno (bezbolno) i ne koristi se nikakvo zračenje. Jedini uslov za…