Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urodjenim i stečenim poremećajima  krvi, poremećajem zgrušavanja krvi i malignim bolestima krvi. Najčešći simptomi zbog kojih se pacijenti javljaju službi za hematologiju su slabost, malaksalost, zujanje u…